As of: 16.10.2021

Deta

Eurooppa

Three-phase Deta Tebetron-E 24 V/190 A  2

Three-phase

1993 Deta Tebetron-E 24 V/190 A

295 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa