As of: 22.10.2021

Linde

D06

Eurooppa

Pinontavaunu Linde D06/1160-00  3

Pinontavaunu

2015 Linde D06/1160-00

Pyynnöstä
382 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

1.724 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160-00  3

Pinontavaunu

2015 Linde D06/1160-00

Pyynnöstä
189 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

1.724 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160-00  3

Pinontavaunu

2015 Linde D06/1160-00

Pyynnöstä
498 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

1.724 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160-00  3

Pinontavaunu

2015 Linde D06/1160-00

Pyynnöstä
292 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

1.724 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160-00  3

Pinontavaunu

2015 Linde D06/1160-00

Pyynnöstä
1.391 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

1.724 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160  3

Pinontavaunu

2016 Linde D06/1160

Pyynnöstä
711 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

2.024 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160-00  3

Pinontavaunu

2015 Linde D06/1160-00

Pyynnöstä
586 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

1.724 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160  3

Pinontavaunu

2015 Linde D06/1160

Pyynnöstä
470 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

1.724 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160  3

Pinontavaunu

2016 Linde D06/1160

Pyynnöstä
497 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

2.024 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160-00  3

Pinontavaunu

2016 Linde D06/1160-00

Pyynnöstä
688 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

2.110 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160-00  3

Pinontavaunu

2016 Linde D06/1160-00

Pyynnöstä
783 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

2.024 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160  3

Pinontavaunu

2015 Linde D06/1160

Pyynnöstä
308 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

1.724 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160  3

Pinontavaunu

2015 Linde D06/1160

Pyynnöstä
275 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

1.724 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160-00  3

Pinontavaunu

2015 Linde D06/1160-00

Pyynnöstä
451 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

1.724 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska
Pinontavaunu Linde D06/1160  3

Pinontavaunu

2015 Linde D06/1160

Pyynnöstä
479 h

Ajotunnit

600 kg

Kapasiteetti

1.724 mm

Nostokorkeus

2 JSTD

Mastotyyppi


N.C. Nielsen A/S
Tanska