As of: 07.07.2022

Fronius

Eurooppa

Three-phase Fronius Selectiva Plus 4100D  5

Three-phase

Fronius Selectiva Plus 4100D

1.200 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Single-phase Fronius Selectiva Plus 2065 E 24 V/65 Ah  5

Single-phase

2017 Fronius Selectiva Plus 2065 E 24 V/65 Ah

995 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Three-phase Fronius Selectiva Plus 2150 D Option 24 V/150 A  4

Three-phase

2013 Fronius Selectiva Plus 2150 D Option 24 V/150 A

995 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Single-phase Fronius Selectiva Plus 2050 E  7

Single-phase

2015 Fronius Selectiva Plus 2050 E

995 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Three-phase Fronius Selectiva Plus 2120 D Option 24 V/120 A  4

Three-phase

Fronius Selectiva Plus 2120 D Option 24 V/120 A

995 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Three-phase Fronius Selectiva 2120 24 V/120 A  6

Three-phase

Fronius Selectiva 2120 24 V/120 A

1.250 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Single-phase Fronius Selectiva Plus 2080 E  3

Single-phase

2013 Fronius Selectiva Plus 2080 E

895 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Three-phase Fronius Selectiva Plus 4080 D Option  3

Three-phase

2011 Fronius Selectiva Plus 4080 D Option

995 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Single-phase Fronius Selectiva Plus 2050 E Option  3

Single-phase

2013 Fronius Selectiva Plus 2050 E Option

850 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Single-phase Fronius Selectiva Plus 2100 24 V/100 A  3

Single-phase

2011 Fronius Selectiva Plus 2100 24 V/100 A

885 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Three-phase Fronius Selectiva Plus 4080 D Option 48 V/80 A  4

Three-phase

2013 Fronius Selectiva Plus 4080 D Option 48 V/80 A

1.100 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Three-phase Fronius Selectiva 4060 48 V/60 Ah  8

Three-phase

2016 Fronius Selectiva 4060 48 V/60 Ah

1.950 EUR
0 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa