Gabelstapler: Kaufen oder mieten bzw. verkaufen oder vermieten?

Køb af en brugt truck

At købe en ny truck er forbundet med store omkostninger. Især små og mellemstore virksomheder kan derfor have fordel af torvet for brugte trucks på Forklift. For at anskaffe sig en brugt truck via Forklift, skal man udfylde søgeskabelonen for brugte trucks på Forklifts startside under kategorien trucks. Her er de vigtigste oplysninger truckens konstruktion, truckens kapacitet, masttype og truckens drivftype. I detailsøgningen kan man fastlægge flere detaljer vedrørende den brugte gaffeltruck. Derefter kan man få vist resultaterne og kontakte den truckforhandler, der har ønsketrucken. Forklift medvirker ikke, når denne kontakt skabes. De har altså direkte kontakt med truckforhandleren, Forklift er kun et torv for truckbranchen. For at søge direkte efter en brugt truck, skal De klikke her.

Salg af en gaffeltruck

Hvis De ønsker at sætte en brugt truck til salg hurtigt og let, har De fundet det rette sted på Forklifts torv for trucks. For at sætte en truck til salg skal De vælge Salg i hovedmenuen. For at sælge Deres truck på www.Forklift.de, skal De betale et engangsbeløb på 19,99 €. For at sælge en truck direkte, skal De klikke her. Hvis De ønsker at sælge mere end 10 trucks om måneden, tilbyder vi vores særlige truckforhandler-flatrate, der er billige og enkle løsninger til salg af trucks. For at få yderligere oplysninger om vores sparetilbud til truckforhandlere, bedes De udfylde kontaktformular , og en af vores medarbejder vil kontakte Dem.

Gaffeltruck ny

For virksomheder, der transportere meget gods kan det betale sig at anskaffe en ny truck. Hvis De er interesseret i en ny gaffeltruck til Deres virksomhed, kan De søge truckforhandlere i nærheden af virksomheden, som tilbyder nye gaffeltrucks. Klik bare på nye maskiner under kategorien Trucks. I søgeskabelonen, kan De angive truckens konstruktion og drev. Desuden skal De også være klar over følgende oplysninger:

  • Hvilken vægt skal trucken maksimalt kunne løfte?
  • Hvilken minimums løftehøjde skal trucken have?
  • Hvilken maksimum-byggehøjde må gaffeltrucken have?
  • Hvilken mast ønskes?

Desuden kan De ved søgningen af nye trucks indtaste Deres adresse og bestemme, hvor langt væk truckforhandleren maksimalt må være. For at kunne videregive Deres oplysninger til den truckforhandler, der kan komme på tale, har vi sluttelig også brug for Deres personlige kontaktdata. Efter afsendelse af Deres forespørgsel, bliver De kontaktet af truckforhandlerne i Deres region. Med www.Forklift.de Søg ny Truck konmmer De hurtigt og let i kontakt med gaffeltruckforhandler, som kan tilbyde Dem en truck som ønsket. Forklift medvirker ikke, når denne kontakt skabes. De har altså direkte kontakt med truckforhandleren, Forklift er kun et torv for truckbranchen. For at søge direkte efter en ny truck, skal De klikke her.

Leje af gaffeltruck

For at kunne reagere spontant og fleksibelt på den aktuelle kapacitetsudnyttelse, benytter mange virksomheder sig af lejede trucks. Der er mange fordele ved at leje en truck:

  • Kortfristen indsats til at klare kapacitetsflaskehalse
  • Største rådighed med omkostninger, der kan beregnes nøjagtigt
  • Fuld service fra truckforhandleren til den truck, De har lejet
  • Afprøvning af en bestemt truck før der træffes beslutning om køb

For at finde lejetrucken på www.Forklift.de udfyldes truckformularen under kategorien Lejemaskiner, og med nogle få klik får De vist de lejetrucks, der er til rådighed i Deres region. Efterfølgende kan De tage kontakt til truckforhandlerne, og forelægge forespørgslen om leje af trucken direkte og uden omkostninger. Hvis De vil fremlægge en forespørgsel om leje af en truck, skal De klikke her.

Udlejning af gaffeltrucks

De er truckforhandler og vil udleje deres gaffeltrucks hurtigt og nemt? Så har De fundet det rette sted på torvet for udlejningstrucks hos Forklift.

For at tilbyde udlejningstrucks skal De vælge Salg i hovedmenuen. Der kan De beskrive Deres udlejningstruck og tilbyde den til leje for et engangsbeløb på 19,99 €. For at udleje en truck direkte, skal De klikke her.