stav: 02.12.2022

Reachstacker

Evropa

Reachstacker CVS Ferrari F381  12

Reachstacker

CVS Ferrari F381

na vyžádání
45.000 kg

Nosnost

0 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

3.000 h

Počet hodin provozu


SRW ENGINEERING
Německo
Reachstacker Unicarriers UMS160  7

Reachstacker

Unicarriers UMS160

na vyžádání
1.600 kg

Nosnost

6.300 mm

Výška zdvihu

Triplex

Typ stožáru

2.375 h

Počet hodin provozu


Trautmann Gabelstapler GmbH
Německo
nový
Reachstacker Kalmar RT240  4

Reachstacker

Kalmar RT240

na vyžádání
26.500 kg

Nosnost

0 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

1.429 h

Počet hodin provozu


BS Forklifts International B.V.
Nizozemsko
nový
Reachstacker Kalmar DRF450-65S6X  4

Reachstacker

Kalmar DRF450-65S6X

na vyžádání
45.000 kg

Nosnost

16.300 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

16.805 h

Počet hodin provozu


UnikTruck
Německo
nový
Reachstacker Kalmar DRF450-65S6X  4

Reachstacker

Kalmar DRF450-65S6X

na vyžádání
45.000 kg

Nosnost

16.300 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

17.500 h

Počet hodin provozu


UnikTruck
Německo
nový
Reachstacker Konecranes SMV 4531 TC5  4

Reachstacker

Konecranes SMV 4531 TC5

na vyžádání
45.000 kg

Nosnost

15.300 mm

Výška zdvihu

žádný

Typ stožáru

10.170 h

Počet hodin provozu


UnikTruck
Německo
nový
Reachstacker Konecranes SMV 4632 TC5  4

Reachstacker

Konecranes SMV 4632 TC5

na vyžádání
46.000 kg

Nosnost

15.300 mm

Výška zdvihu

žádný

Typ stožáru

6.600 h

Počet hodin provozu


UnikTruck
Německo
nový
Reachstacker Hyster RS46-36XD  4

Reachstacker

Hyster RS46-36XD

na vyžádání
46.000 kg

Nosnost

14.805 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru


UnikTruck
Německo
Reachstacker Yale MR16  9

Reachstacker

Yale MR16

na vyžádání
1.600 kg

Nosnost

7.000 mm

Výška zdvihu

Triplex

Typ stožáru

1.020 h

Počet hodin provozu


Aarts Heftruck Service B.V.
Nizozemsko
Reachstacker Svetruck TMF 28-21  22

Reachstacker

Svetruck TMF 28-21

na vyžádání
35.000 kg

Nosnost

6.500 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

18.000 h

Počet hodin provozu


UnikTruck
Německo
Reachstacker Kalmar DC4580RS  8

Reachstacker

Kalmar DC4580RS

na vyžádání
45.000 kg

Nosnost

12.500 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

20.591 h

Počet hodin provozu


UnikTruck
Německo
Reachstacker Svetruck TMF25/18-60  16

Reachstacker

Svetruck TMF25/18-60

na vyžádání
50.000 kg

Nosnost

6.500 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

18.000 h

Počet hodin provozu


UnikTruck
Německo
Reachstacker SMV SC45-31TA5  16

Reachstacker

SMV SC45-31TA5

na vyžádání
45.000 kg

Nosnost

14.900 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

13.100 h

Počet hodin provozu


UnikTruck
Německo
Reachstacker Hyster RS46-33CH  9

Reachstacker

Hyster RS46-33CH

na vyžádání
46.000 kg

Nosnost

15.260 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

220 h

Počet hodin provozu


AGRAVIS Technik Münsterland-Ems GmbH
Německo
Reachstacker SMV SC40-23CA4  30

Reachstacker

SMV SC40-23CA4

na vyžádání
40.000 kg

Nosnost

12.800 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

16.000 h

Počet hodin provozu


UnikTruck
Německo
Reachstacker Kalmar RTD 1523  20

Reachstacker

Kalmar RTD 1523

na vyžádání
15.000 kg

Nosnost

8.150 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

20.000 h

Počet hodin provozu


UnikTruck
Německo
Reachstacker Hyster RS45-31CH Stage IV  3

Reachstacker

Hyster RS45-31CH Stage IV

na vyžádání
45.000 kg

Nosnost

15.260 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru

800 h

Počet hodin provozu


AGRAVIS Technik Münsterland-Ems GmbH
Německo
Reachstacker Kalmar RTD1523LS  3

Reachstacker

Kalmar RTD1523LS

na vyžádání
15.000 kg

Nosnost

10.000 mm

Výška zdvihu

Teleskop

Typ stožáru


Zeiss Forkliftcenter GmbH
Rakousko