stav: 24.05.2022

Radlice

Evropa

Radlice Meyer 1-2003  1

Radlice

1990 Meyer 1-2003

118.051 CZK
580 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

Axtra Voorzetapparatuur BV
Nizozemsko
Radlice Meyer 1-2003  1

Radlice

1998 Meyer 1-2003

118.051 CZK
775 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

Axtra Voorzetapparatuur BV
Nizozemsko
Radlice Meyer 1-2006 N  1

Radlice

2007 Meyer 1-2006 N

153.712 CZK
984 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

Axtra Voorzetapparatuur BV
Nizozemsko
Radlice Diverse Werkstoff S235 JR/5 mm  1

Radlice

2010 Diverse Werkstoff S235 JR/5 mm

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

mst Stapler Technik GmbH
Rakousko
Radlice Mandigers MPP/B/1210  13

Radlice

1994 Mandigers MPP/B/1210

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

1.200 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

Menichini Industriale e Navale
Itálie
Radlice RAM Abrollkipper  2

Radlice

2021 RAM Abrollkipper

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

Holthuis Gabelstapler Vertrieb GmbH
Německo
Radlice Diverse RAK  1

Radlice

2018 Diverse RAK

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

300 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

mst Stapler Technik GmbH
Rakousko
Radlice Diverse SALZSTREUER  1

Radlice

2018 Diverse SALZSTREUER

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

mst Stapler Technik GmbH
Rakousko
Radlice Diverse Triplex, Duplex  0

Radlice

1980 Diverse Triplex, Duplex

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

mst Stapler Technik GmbH
Rakousko
Radlice Durwen SGS 25 2Z  10

Radlice

2011 Durwen SGS 25 2Z

43.039 CZK
0 kg

Vlastní hmotnost

2.500 kg

Nosnost

3

Třída ISO

 

Albers Fördertechnik GmbH & Co. KG
Německo