stav: 06.12.2021

Radlice

0 kg - 200000 kg

Evropa

Radlice Meyer 1-2003  1

Radlice

Meyer 1-2003

na vyžádání
580 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

Axtra Voorzetapparatuur BV
Nizozemsko
Radlice Meyer 1-2003  1

Radlice

Meyer 1-2003

na vyžádání
775 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

Axtra Voorzetapparatuur BV
Nizozemsko
Radlice Meyer 1-2006 N  1

Radlice

Meyer 1-2006 N

na vyžádání
984 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

Axtra Voorzetapparatuur BV
Nizozemsko
Radlice Diverse Werkstoff S235 JR/5 mm  1

Radlice

Diverse Werkstoff S235 JR/5 mm

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

mst Stapler Technik GmbH
Rakousko
Radlice RAM Abrollkipper  2

Radlice

RAM Abrollkipper

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

Holthuis Gabelstapler Vertrieb GmbH
Německo
Radlice Meyer 1-2006N  1

Radlice

Meyer 1-2006N

od 14 EUR / Den
670 kg

Vlastní hmotnost

3.000 kg

Nosnost

3

Třída ISO

 

MEYER GmbH
Německo
Radlice Diverse RAK  1

Radlice

Diverse RAK

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

300 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

mst Stapler Technik GmbH
Rakousko
Radlice Diverse SALZSTREUER  1

Radlice

Diverse SALZSTREUER

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

mst Stapler Technik GmbH
Rakousko
Radlice Diverse Triplex, Duplex  0

Radlice

Diverse Triplex, Duplex

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

0 kg

Nosnost

-

Třída ISO

 

mst Stapler Technik GmbH
Rakousko
Radlice Durwen SGS 25 2Z  10

Radlice

Durwen SGS 25 2Z

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

2.500 kg

Nosnost

3

Třída ISO

 

Albers Fördertechnik GmbH & Co. KG
Německo
Radlice Durwen Pantograph  5

Radlice

Durwen Pantograph

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

3.000 kg

Nosnost

3

Třída ISO

 

Superlift
Polsko
Radlice Kaup Pantograph Kaup 2T140SV  6

Radlice

Kaup Pantograph Kaup 2T140SV

na vyžádání
0 kg

Vlastní hmotnost

2.000 kg

Nosnost

3

Třída ISO

 

Superlift
Polsko