Linde

V08

Europa

nowy
Wózek do komisjonowania poziomego Linde V-08  0

Wózek do komisjonowania poziomego

2014 Linde V-08

Na zapytanie
5.950 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


Van den Bosch Vorkheftrucks B.V.
Holandia
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny
nowy
Wózek do komisjonowania poziomego Linde V-08  0

Wózek do komisjonowania poziomego

2014 Linde V-08

Na zapytanie
5.942 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


Van den Bosch Vorkheftrucks B.V.
Holandia
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny
nowy
Wózek do komisjonowania poziomego Linde V-08  0

Wózek do komisjonowania poziomego

2013 Linde V-08

Na zapytanie
8.108 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


Van den Bosch Vorkheftrucks B.V.
Holandia
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny
nowy
Wózek do komisjonowania poziomego Linde V-08  0

Wózek do komisjonowania poziomego

2013 Linde V-08

Na zapytanie
7.342 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


Van den Bosch Vorkheftrucks B.V.
Holandia
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny
nowy
Wózki do komisjonowania pionowego Linde V0801 SHORT/1110-00  3

Wózki do komisjonowania pionowego

2013 Linde V0801 SHORT/1110-00

Na zapytanie
3.141 h

Motogodziny

1.000 kg

Udźwig

1.150 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


N.C. Nielsen A/S
Dania
nowy
Wózki do komisjonowania pionowego Linde V08/1110-00  3

Wózki do komisjonowania pionowego

2013 Linde V08/1110-00

Na zapytanie
4.142 h

Motogodziny

1.000 kg

Udźwig

1.150 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


N.C. Nielsen A/S
Dania
nowy
Wózki z platformą operatora Linde V08-02 24V 500Ah after service  7

Wózki z platformą operatora

2012 Linde V08-02 24V 500Ah after service

7.815 PLN
-

Motogodziny

0 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


MMHT Mateusz Matczak
Polska
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny
nowy
Wózki do komisjonowania pionowego Linde V08-02 - 2W1800 - initiaal  10

Wózki do komisjonowania pionowego

2019 Linde V08-02 - 2W1800 - initiaal

Na zapytanie
1.167 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

1.800 mm

Wys. podn.

Duplex

Typ masztu


Janssen Pallettrucks
Holandia
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny
nowy
Wózki do komisjonowania pionowego Linde V08-02 - 2W1800 - initiaal  10

Wózki do komisjonowania pionowego

2019 Linde V08-02 - 2W1800 - initiaal

Na zapytanie
1.101 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

1.800 mm

Wys. podn.

Duplex

Typ masztu


Janssen Pallettrucks
Holandia
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny
nowy
Wózki do komisjonowania pionowego Linde V08 02 1110 Serie  0

Wózki do komisjonowania pionowego

2015 Linde V08 02 1110 Serie

33.331 PLN
4.683 h

Motogodziny

1.000 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


Used Equipment Center
Holandia
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny
nowy
Wózki do komisjonowania pionowego Linde V08 02  5

Wózki do komisjonowania pionowego

2013 Linde V08 02

Na zapytanie
3.405 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


Van den Dorpe Material Handling - Division Simax
Belgia
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny
Wózek do komisjonowania poziomego Linde V 08-02  1

Wózek do komisjonowania poziomego

2020 Linde V 08-02

Na zapytanie
2 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


NEOTECHNIK Fördersysteme GmbH & Co. KG
Niemcy
Przygotowany bez gwarancji
Wózek do komisjonowania poziomego Linde V 08-02  1

Wózek do komisjonowania poziomego

2018 Linde V 08-02

Na zapytanie
1.157 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


NEOTECHNIK Fördersysteme GmbH & Co. KG
Niemcy
Przygotowany bez gwarancji
Wózek do komisjonowania poziomego Linde V 08-02  1

Wózek do komisjonowania poziomego

2018 Linde V 08-02

Na zapytanie
1.612 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


NEOTECHNIK Fördersysteme GmbH & Co. KG
Niemcy
Przygotowany bez gwarancji
Wózek do komisjonowania poziomego Linde V 08-02  1

Wózek do komisjonowania poziomego

2012 Linde V 08-02

Na zapytanie
1.286 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


NEOTECHNIK Fördersysteme GmbH & Co. KG
Niemcy
Przygotowany bez gwarancji
Wózek do komisjonowania poziomego Linde V 08-02  1

Wózek do komisjonowania poziomego

2016 Linde V 08-02

Na zapytanie
1.824 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

0 mm

Wys. podn.

brak

Typ masztu


NEOTECHNIK Fördersysteme GmbH & Co. KG
Niemcy
Przygotowany bez gwarancji
Wózki do komisjonowania pionowego Linde V08/1110  3

Wózki do komisjonowania pionowego

2013 Linde V08/1110

Na zapytanie
3.685 h

Motogodziny

1.000 kg

Udźwig

1.151 mm

Wys. podn.

Standardowy

Typ masztu


N.C. Nielsen A/S
Dania
Wózki do komisjonowania pionowego Linde V 08-01/1110  5

Wózki do komisjonowania pionowego

2015 Linde V 08-01/1110

11.263 PLN
5.318 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

1.065 mm

Wys. podn.

Standardowy

Typ masztu


GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Niemcy
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny
Wózki do komisjonowania pionowego Linde V 08-01/1110  5

Wózki do komisjonowania pionowego

2015 Linde V 08-01/1110

11.263 PLN
5.685 h

Motogodziny

800 kg

Udźwig

1.065 mm

Wys. podn.

Standardowy

Typ masztu


GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Niemcy
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny
Wózki do komisjonowania pionowego Linde V 08-01/1110  5

Wózki do komisjonowania pionowego

2015 Linde V 08-01/1110

11.263 PLN
5.171 h

Motogodziny

1.000 kg

Udźwig

1.065 mm

Wys. podn.

Standardowy

Typ masztu


GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Niemcy
Gotowy do użytku i w pełni funkcjonalny