JLG

10MSP

Europa

*** Inne *** JLG 10msp  9

*** Inne ***

2008 JLG 10msp

23.322 PLN
-

Motogodziny

0 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

HSH Forklifts B.V.
Holandia
*** Inne *** JLG 10MSP  8

*** Inne ***

2011 JLG 10MSP

23.322 PLN
2.270 h

Motogodziny

0 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

HSH Forklifts B.V.
Holandia
*** Inne *** JLG 10MSP  13

*** Inne ***

2014 JLG 10MSP

21.202 PLN
213 h

Motogodziny

0 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

CAPM Europe SA
Francja
*** Inne *** JLG 10MSP  1

*** Inne ***

2014 JLG 10MSP

Na zapytanie
-

Motogodziny

0 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

CAPM Europe SA
Francja
*** Inne *** JLG 10MSP  4

*** Inne ***

2015 JLG 10MSP

25.443 PLN
649 h

Motogodziny

0 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

CAPM Europe SA
Francja
Podnośnik masztowy JLG 10MSP  3

Podnośnik masztowy

2018 JLG 10MSP

38.976 PLN
70 h

Motogodziny

4.880 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

T.A.G. Forklift Truck Services Ltd
Wielka Brytania
Podnośnik masztowy JLG 10MSP  3

Podnośnik masztowy

2016 JLG 10MSP

27.327 PLN
234 h

Motogodziny

5 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

Axxed Sarl
Francja
Podnośnik masztowy JLG 10 MSP  4

Podnośnik masztowy

2013 JLG 10 MSP

21.202 PLN
12 h

Motogodziny

5 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

Axxed Sarl
Francja
Podnośnik masztowy JLG 10MSP  8

Podnośnik masztowy

2015 JLG 10MSP

27.092 PLN
1.078 h

Motogodziny

0 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

Hidralec S.L.
Hiszpania
*** Inne *** JLG 10MSP  8

*** Inne ***

2015 JLG 10MSP

28.034 PLN
1.674 h

Motogodziny

0 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

HSH Forklifts B.V.
Holandia