As of: 10.06.2023

Skyvemast

Europa

ny
Skyvemast Still FM-X17  4

Skyvemast

2015 Still FM-X17

115.539 NOK
1.700 kg

Kapasitet

9.500 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

5.070 h

Timer


BlackForxx GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Still FM-X12/LIION  4

Skyvemast

2018 Still FM-X12/LIION

138.763 NOK
1.200 kg

Kapasitet

5.750 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

11.976 h

Timer


BlackForxx GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Still FM-X17  4

Skyvemast

2017 Still FM-X17

115.539 NOK
1.700 kg

Kapasitet

8.600 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

7.353 h

Timer


BlackForxx GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Still FM-X14  4

Skyvemast

2016 Still FM-X14

80.703 NOK
1.400 kg

Kapasitet

8.600 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

5.652 h

Timer


BlackForxx GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Still FM-X17  4

Skyvemast

2017 Still FM-X17

115.539 NOK
1.700 kg

Kapasitet

8.600 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

6.017 h

Timer


BlackForxx GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Still FM-X17  4

Skyvemast

2011 Still FM-X17

45.867 NOK
1.700 kg

Kapasitet

6.200 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

7.825 h

Timer


BlackForxx GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Still FM-X14  4

Skyvemast

2017 Still FM-X14

80.703 NOK
1.400 kg

Kapasitet

6.500 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

8.224 h

Timer


BlackForxx GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Still FM-X14  4

Skyvemast

2016 Still FM-X14

103.927 NOK
1.400 kg

Kapasitet

9.500 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

7.589 h

Timer


BlackForxx GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Still FM-X17  4

Skyvemast

2017 Still FM-X17

80.703 NOK
1.700 kg

Kapasitet

4.550 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

9.725 h

Timer


BlackForxx GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Jungheinrich ETV214 - TRIPLEX  1

Skyvemast

2011 Jungheinrich ETV214 - TRIPLEX

på forespørsel
1.400 kg

Kapasitet

7.700 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype


Sawitzki Gabelstapler
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Jungheinrich ETV325  8

Skyvemast

2016 Jungheinrich ETV325

på forespørsel
2.500 kg

Kapasitet

5.030 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

1.560 h

Timer


Sawitzki Gabelstapler
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast CAT Lift Trucks NR25NH  6

Skyvemast

2014 CAT Lift Trucks NR25NH

46.694 NOK
2.500 kg

Kapasitet

11.500 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

7.000 h

Timer


North West Forktrucks
England
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast CAT Lift Trucks NR25NH  4

Skyvemast

2014 CAT Lift Trucks NR25NH

46.694 NOK
2.500 kg

Kapasitet

11.500 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

5.000 h

Timer


North West Forktrucks
England
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Jungheinrich ETV 325  9

Skyvemast

2015 Jungheinrich ETV 325

74.316 NOK
2.500 kg

Kapasitet

9.620 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype


CHUF.com
Tsjekkia
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast BT RRE 1400  10

Skyvemast

2016 BT RRE 1400

168.374 NOK
1.400 kg

Kapasitet

5.400 mm

Løftehøyde

Duplex standard

Masttype

4.545 h

Timer


J. Helmond en Zoon Machinehandel B.V.
Nederland
Som ny
ny
Skyvemast BT RRE 140  1

Skyvemast

2012 BT RRE 140

på forespørsel
1.400 kg

Kapasitet

9.000 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype


CLB Forklifts, S.L.
Spania
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast BT RRE 140  1

Skyvemast

2012 BT RRE 140

på forespørsel
1.400 kg

Kapasitet

9.000 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

4.204 h

Timer


CLB Forklifts, S.L.
Spania
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast BT RRE 140  1

Skyvemast

2012 BT RRE 140

på forespørsel
1.400 kg

Kapasitet

9.000 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype


CLB Forklifts, S.L.
Spania
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Toyota RRE140H  1

Skyvemast

2020 Toyota RRE140H

303.073 NOK
1.400 kg

Kapasitet

6.300 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

2.931 h

Timer


Toyota Material Handling Deutschland GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift
ny
Skyvemast Toyota RRE140H  1

Skyvemast

2020 Toyota RRE140H

303.073 NOK
1.400 kg

Kapasitet

6.300 mm

Løftehøyde

triplex

Masttype

3.048 h

Timer


Toyota Material Handling Deutschland GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift