Som af: 27-09-2023

Nuova Elettra

Europe

ny
Three-phase Nuova Elettra 24V/100A Luftronic 2  6

Three-phase

Nuova Elettra 24V/100A Luftronic 2

1.305 DKK
24 V

Nominal Voltage

100 A

Ladestrom

400

AC Voltage

 

Forklift Focus B.V.
Holland
ny
Single-phase Nuova Elettra 24V/30A RpF  6

Single-phase

Nuova Elettra 24V/30A RpF

1.305 DKK
24 V

Nominal Voltage

30 A

Ladestrom

230

AC Voltage

 

Forklift Focus B.V.
Holland
ny
Three-phase Nuova Elettra 24V/140A  6

Three-phase

Nuova Elettra 24V/140A

1.305 DKK
24 V

Nominal Voltage

140 A

Ladestrom

400

AC Voltage

 

Forklift Focus B.V.
Holland
ny
Single-phase Nuova Elettra 24V/25A  6

Single-phase

Nuova Elettra 24V/25A

1.305 DKK
24 V

Nominal Voltage

25 A

Ladestrom

230

AC Voltage

 

Forklift Focus B.V.
Holland
ny
Three-phase Nuova Elettra 48V/80A  6

Three-phase

Nuova Elettra 48V/80A

2.983 DKK
48 V

Nominal Voltage

48 A

Ladestrom

400

AC Voltage

 

Forklift Focus B.V.
Holland
Single-phase Nuova Elettra Luftronic 3  2

Single-phase

Nuova Elettra Luftronic 3

1.118 DKK
24 V

Nominal Voltage

60 A

Ladestrom

230V

AC Voltage

 

Huck Fördertechnik GmbH
Tyskland