Stand: 20.03.2023

GRUMA

Europa

neu
PzS GRUMA 48 Volt 5 PzS 625 Ah  5

PzS

2016 GRUMA 48 Volt 5 PzS 625 Ah

1.990 EUR
48 V

Nennspannung

625 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
neu
PzS GRUMA 48 Volt 6 PzS 750 Ah  5

PzS

2021 GRUMA 48 Volt 6 PzS 750 Ah

3.590 EUR
48 V

Nennspannung

750 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
neu
PzS GRUMA 24 Volt 2 PzB 150 Ah  5

PzS

2017 GRUMA 24 Volt 2 PzB 150 Ah

425 EUR
24 V

Nennspannung

150 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
neu
PzS GRUMA 48 Volt 5 PzS 775 Ah  5

PzS

2013 GRUMA 48 Volt 5 PzS 775 Ah

1.490 EUR
48 V

Nennspannung

775 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
neu
PzS GRUMA 48 Volt 5 PzS 625 Ah  5

PzS

2018 GRUMA 48 Volt 5 PzS 625 Ah

2.750 EUR
48 V

Nennspannung

625 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
neu
PzS GRUMA 24 Volt 2 PzS 250 Ah  5

PzS

2018 GRUMA 24 Volt 2 PzS 250 Ah

520 EUR
24 V

Nennspannung

250 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
neu
PzS GRUMA 24 Volt 2 PzB 150 Ah  5

PzS

2016 GRUMA 24 Volt 2 PzB 150 Ah

475 EUR
24 V

Nennspannung

150 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
neu
PzS GRUMA 48 Volt 6 PzS 750 Ah  5

PzS

2017 GRUMA 48 Volt 6 PzS 750 Ah

3.200 EUR
48 V

Nennspannung

750 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
neu
PzS GRUMA 24 Volt 2 PzS 250 Ah  4

PzS

2016 GRUMA 24 Volt 2 PzS 250 Ah

450 EUR
24 V

Nennspannung

250 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
PzS GRUMA 24 Volt 3 PzS 375 Ah  4

PzS

2018 GRUMA 24 Volt 3 PzS 375 Ah

575 EUR
24 V

Nennspannung

375 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
PzS GRUMA 24 Volt 4 PzV 400 Ah  5

PzS

2018 GRUMA 24 Volt 4 PzV 400 Ah

695 EUR
24 V

Nennspannung

400 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
PzS GRUMA 24 Volt 5 PzV 550 Ah  5

PzS

2014 GRUMA 24 Volt 5 PzV 550 Ah

1.200 EUR
24 V

Nennspannung

550 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
PzS GRUMA 24 Volt 5 PzV 550 Ah  5

PzS

2013 GRUMA 24 Volt 5 PzV 550 Ah

1.100 EUR
24 V

Nennspannung

550 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
PzS GRUMA 24 Volt 4 PzV 400 Ah  5

PzS

2017 GRUMA 24 Volt 4 PzV 400 Ah

695 EUR
24 V

Nennspannung

400 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
PzS GRUMA 24 Volt 5 PzV 550 Ah  5

PzS

2013 GRUMA 24 Volt 5 PzV 550 Ah

1.100 EUR
24 V

Nennspannung

550 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
PzS GRUMA 24 Volt 5 PzV 550 Ah  5

PzS

2013 GRUMA 24 Volt 5 PzV 550 Ah

1.100 EUR
24 V

Nennspannung

550 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
PzS GRUMA 24 Volt 3 PzS 465 Ah  6

PzS

2010 GRUMA 24 Volt 3 PzS 465 Ah

850 EUR
24 V

Nennspannung

465 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
PzS GRUMA 24 Volt 4 PzS 620 Ah  6

PzS

2012 GRUMA 24 Volt 4 PzS 620 Ah

890 EUR
24 V

Nennspannung

620 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
PzS GRUMA 24 Volt 2 PzS 230 Ah  5

PzS

2021 GRUMA 24 Volt 2 PzS 230 Ah

920 EUR
24 V

Nennspannung

230 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland
PzS GRUMA 24 Volt 2 PzS 200 Ah  5

PzS

2012 GRUMA 24 Volt 2 PzS 200 Ah

350 EUR
24 V

Nennspannung

200 Ah

Batteriekapazität

-

Aufbereitungsdatum

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Deutschland