JLG

20MVL

Europa

*** Inne *** JLG 20MVL  9

*** Inne ***

2018 JLG 20MVL

40.049 PLN
76 h

Motogodziny

7.980 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

HSH Forklifts B.V.
Holandia
*** Inne *** JLG 20MVL  8

*** Inne ***

2013 JLG 20MVL

31.803 PLN
332 h

Motogodziny

7.940 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

HSH Forklifts B.V.
Holandia
*** Inne *** JLG 20MVL  8

*** Inne ***

2018 JLG 20MVL

40.049 PLN
-

Motogodziny

7.980 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

HSH Forklifts B.V.
Holandia
*** Inne *** JLG 20MVL  8

*** Inne ***

2018 JLG 20MVL

40.049 PLN
67 h

Motogodziny

7.980 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

HSH Forklifts B.V.
Holandia
Podnośnik masztowy JLG 20MVL  11

Podnośnik masztowy

2018 JLG 20MVL

41.462 PLN
740 h

Motogodziny

8 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

Axxed Sarl
Francja
Podnośnik masztowy JLG 20 MVL  3

Podnośnik masztowy

2014 JLG 20 MVL

74.916 PLN
104 h

Motogodziny

7.980 mm

Wys. robocza

Elektryczny

Rodzaj napędu

 

Alfred Messner Gabelstapler GmbH
Niemcy