As of: 24.03.2023

Clark

WSXD20

Europa

 Ledestabler Clark WSXD20  1

Ledestabler

2020 Clark WSXD20

på forespørsel
2.000 kg

Kapasitet

1.600 mm

Løftehøyde

Duplex standard

Masttype

12 h

Timer


Stube GmbH
Tyskland
Klar til bruk og i full drift