Членска карта на дилерот

Единиците за туркање на товарот се дизајнирани за туркање на товарот на вилушките или платформата. Овие додатоци вообичаено се многу лесни за кревање монтирање и можат да бидат преместени заедно со палетата под товарот и да биде транспортирана. Како дилер ние сега ви нудиме уникатна можност да купите и продадете вилушкари, магацинска опрема, додатоци, опрема за пристап или машини за чистење, со огромни бенефити од ексклузивното членство: Понудете ја ваша користена опрема глобално, регионално и локално на дилери и крајни потрошувачи. Со преку 1.5 милиони посетители годишно Forklift е идеално пазарно место за продажба на вашите користени и нови вилушкари. Креирајте ваш сопствен профил за компанијата вклучувајќи слики, видео, опис на компанијата и воведна статија/место за да напишете за вашите услуги и вашата опрема. Forklift може да го дополни или и да ја замени вашата сопствена веб страна- Ве молиме разговарајте со нас за вакви можности! Вие можете да бидете сигурни дека ќе бидете пронајдени брзо и директно- без разлика дали на Google или Forklift. Создадете високо-квалитетни листи/список за користена опрема, опрема за рента или нова опрема вклучувајќи слики, видеа и PDFs. Со само неколку клика веднаш праќајте цитати (quotes) на вашите купувачи со ваше сопствено писмо од компанијата или креирајте листа што може да се принта од вашата целосна ‘’флота’’ и веднаш креирајте Флаери! Одржувајте ја вашата целосна залиха користејќи ја Forklift и елиминирајте ја потребата за било каков дополнителен или скап софтвер. Ние ви нудиме лесна менаџмент алатка која може да биде интегрирана на вашата веб страна и управувана од секаде во светот преку интернет. Придружете ни се веднаш за да купувате и продавате и да бидете дел од овој онлајн пазарен лидер и искористите од нашата комплетна, рентабилна и професионални солуции! Дали сакате да дознаете повеќе? Тогаш Ве молиме контактирајте еден од нашите Членови на Тимот.

Our Packages

  Starter Business Premium Premium+
Contract period 12 12 12 12
Unlimited Search
Резервни делови optional