Used Reach Stackers

124 Машини for sale As of: 17.02.2019


Нов
Регален вилушкар SMV 4535TB5

Регален вилушкар SMV 4535TB5

ГНП (Година на производство)

2011

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Стандарден Дуплекс

Работни часови

13.001

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

0 mm

Цена

На барање

4782 SB Moerdijk Холандија
Детали
Нов
Регален вилушкар CVS Ferrari F478.6

Регален вилушкар CVS Ferrari F478.6

ГНП (Година на производство)

2007

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Телескопски

Работни часови

18.300

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

16.020 mm

Цена

На барање

26135 Oldenburg Германија
Детали
Нов
Регален вилушкар SMV SC4535TB5

Регален вилушкар SMV SC4535TB5

ГНП (Година на производство)

2005

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Стандарден Дуплекс

Работни часови

10.758

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

15.400 mm

Цена

99.000 EUR

62910 EPERLECQUES Франција
Детали
Нов
Регален вилушкар Kalmar DRF450-65S5

Регален вилушкар Kalmar DRF450-65S5

ГНП (Година на производство)

2011

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Телескопски

Работни часови

21.799

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

15.100 mm

Цена

На барање

1045 AR Amsterdam Холандија
Детали
Нов
Регален вилушкар CVS Ferrari F500-RSE

Регален вилушкар CVS Ferrari F500-RSE

ГНП (Година на производство)

2015

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Телескопски

Работни часови

10.000

Капацитет

12.000 kg

Висина на дигање

15.875 mm

Цена

На барање

41468 Neuss Германија
Детали
Нов
Регален вилушкар SMV SC45-31CB5

Регален вилушкар SMV SC45-31CB5

ГНП (Година на производство)

2006

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

никој/мануелен

Работни часови

16.545

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

14.900 mm

Цена

85.287 EUR

HU12 8DX Hull Велика Британија
Детали
Нов
Регален вилушкар Hyster RS46-33IH

Регален вилушкар Hyster RS46-33IH

ГНП (Година на производство)

2007

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

никој/мануелен

Работни часови

22.273

Капацитет

46.000 kg

Висина на дигање

15.100 mm

Цена

На барање

HU12 8DX Hull Велика Британија
Детали
Нов
Регален вилушкар Hyster RS46-36CH

Регален вилушкар Hyster RS46-36CH

ГНП (Година на производство)

2006

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

никој/мануелен

Работни часови

18.298

Капацитет

46.000 kg

Висина на дигање

15.100 mm

Цена

На барање

HU12 8DX Hull Велика Британија
Детали
Нов
Регален вилушкар SMV 4531 TB5

Регален вилушкар SMV 4531 TB5

ГНП (Година на производство)

2011

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

никој/мануелен

Работни часови

0

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

15.300 mm

Цена

136.459 EUR

HU12 8DX Hull Велика Британија
Детали
Нов
Регален вилушкар Kalmar DRF450-65 S5X

Регален вилушкар Kalmar DRF450-65 S5X

ГНП (Година на производство)

2011

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

никој/мануелен

Работни часови

17.336

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

15.100 mm

Цена

На барање

HU12 8DX Hull Велика Британија
Детали
Нов
Регален вилушкар Kalmar DRF450-65 S5X

Регален вилушкар Kalmar DRF450-65 S5X

ГНП (Година на производство)

2011

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

никој/мануелен

Работни часови

16.925

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

15.100 mm

Цена

На барање

HU12 8DX Hull Велика Британија
Детали
Нов
Регален вилушкар Kalmar DRF 450-65 C5X

Регален вилушкар Kalmar DRF 450-65 C5X

ГНП (Година на производство)

2013

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

никој/мануелен

Работни часови

15.808

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

15.100 mm

Цена

На барање

HU12 8DX Hull Велика Британија
Детали
Нов
Регален вилушкар Kalmar DRF 450-65 C5X

Регален вилушкар Kalmar DRF 450-65 C5X

ГНП (Година на производство)

2013

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

никој/мануелен

Работни часови

17.728

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

15.100 mm

Цена

На барање

HU12 8DX Hull Велика Британија
Детали
Нов
Регален вилушкар CVS Ferrari F 500-RS 3

Регален вилушкар CVS Ferrari F 500-RS 3

ГНП (Година на производство)

2018

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Телескопски

Работни часови

800

Капацитет

46.000 kg

Висина на дигање

16.100 mm

Цена

На барање

41468 Neuss Германија
Детали
Нов
Регален вилушкар CVS Ferrari F258.6

Регален вилушкар CVS Ferrari F258.6

ГНП (Година на производство)

2013

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Телескопски

Работни часови

15.187

Капацитет

12.000 kg

Висина на дигање

15.540 mm

Цена

На барање

26135 Oldenburg Германија
Детали
Нов
Регален вилушкар SMV 4531 TB5

Регален вилушкар SMV 4531 TB5

ГНП (Година на производство)

2011

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Телескопски

Работни часови

13.840

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

15.300 mm

Цена

На барање

1045 AR Amsterdam Холандија
Детали
Нов
Регален вилушкар Kalmar DRF450-65S5L

Регален вилушкар Kalmar DRF450-65S5L

ГНП (Година на производство)

2011

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Телескопски

Работни часови

9.500

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

15.100 mm

Цена

На барање

26135 Oldenburg Германија
Детали
Нов
Регален вилушкар Konecranes TFC 45HC

Регален вилушкар Konecranes TFC 45HC

ГНП (Година на производство)

2019

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Телескопски

Работни часови

0

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

15.000 mm

Цена

На барање

1045 AR Amsterdam Холандија
Детали
Нов
Регален вилушкар SMV 4531TC5

Регален вилушкар SMV 4531TC5

ГНП (Година на производство)

2019

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Телескопски

Работни часови

0

Капацитет

45.000 kg

Висина на дигање

0 mm

Цена

На барање

1045 AR Amsterdam Холандија
Детали
Нов
Регален вилушкар Valmet TD 42-12

Регален вилушкар Valmet TD 42-12

ГНП (Година на производство)

1990

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Дуплекс со среден цилиндар

Работни часови

13.730

Капацитет

42.000 kg

Висина на дигање

9.470 mm

Цена

На барање

1045 AR Amsterdam Холандија
Детали
Нов
Регален вилушкар Kalmar DRF420-60S5L

Регален вилушкар Kalmar DRF420-60S5L

ГНП (Година на производство)

2013

Тип на мотор

Дизел

Тип на кран

Телескопски

Работни часови

11.500

Капацитет

42.000 kg

Висина на дигање

15.100 mm

Цена

На барање

26135 Oldenburg Германија
Детали