Пристапни платформи Snorkel

7 Машини As of: 19.09.2018


Зглобна стрела Snorkel ATB46E

Зглобна стрела Snorkel ATB46E

Тип на мотор

Електричен

ГНП (Година на производство)

1997

Работна висина (макс)

0 mm

Цена

На барање

28816 Stuhr Германија
Детали
Ножица лифтови Snorkel S1932E

Ножица лифтови Snorkel S1932E

Тип на мотор

Електричен

ГНП (Година на производство)

2012

Работна висина (макс)

0 mm

Цена

8.500 EUR

51430 TINQUEUX Франција
Детали
Ножица лифтови Snorkel S4726E

Ножица лифтови Snorkel S4726E

Тип на мотор

Електричен

ГНП (Година на производство)

2015

Работна висина (макс)

0 mm

Цена

На барање

4941 SC RAAMSDONKSVEER Холандија
Детали
Ножица лифтови Snorkel S4726E

Ножица лифтови Snorkel S4726E

Тип на мотор

Електричен

ГНП (Година на производство)

2015

Работна висина (макс)

0 mm

Цена

На барање

4941 SC RAAMSDONKSVEER Холандија
Детали
Ножица лифтови Snorkel S4726E

Ножица лифтови Snorkel S4726E

Тип на мотор

Електричен

ГНП (Година на производство)

2016

Работна висина (макс)

0 mm

Цена

На барање

4941 SC RAAMSDONKSVEER Холандија
Детали
Ножица лифтови Snorkel S4726E

Ножица лифтови Snorkel S4726E

Тип на мотор

Електричен

ГНП (Година на производство)

2016

Работна висина (макс)

0 mm

Цена

На барање

4941 SC RAAMSDONKSVEER Холандија
Детали
Ножица лифтови Snorkel S4726E

Ножица лифтови Snorkel S4726E

Тип на мотор

Електричен

ГНП (Година на производство)

2015

Работна висина (макс)

0 mm

Цена

На барање

4941 SC RAAMSDONKSVEER Холандија
Детали