Членска карта на дилерот

Единиците за туркање на товарот се дизајнирани за туркање на товарот на вилушките или платформата. Овие додатоци вообичаено се многу лесни за кревање монтирање и можат да бидат преместени заедно со палетата под товарот и да биде транспортирана. Како дилер ние сега ви нудиме уникатна можност да купите и продадете вилушкари, магацинска опрема, додатоци, опрема за пристап или машини за чистење, со огромни бенефити од ексклузивното членство: Понудете ја ваша користена опрема глобално, регионално и локално на дилери и крајни потрошувачи. Со преку 1.5 милиони посетители годишно Forklift е идеално пазарно место за продажба на вашите користени и нови вилушкари. Креирајте ваш сопствен профил за компанијата вклучувајќи слики, видео, опис на компанијата и воведна статија/место за да напишете за вашите услуги и вашата опрема. Forklift може да го дополни или и да ја замени вашата сопствена веб страна- Ве молиме разговарајте со нас за вакви можности! Вие можете да бидете сигурни дека ќе бидете пронајдени брзо и директно- без разлика дали на Google или Forklift. Создадете високо-квалитетни листи/список за користена опрема, опрема за рента или нова опрема вклучувајќи слики, видеа и PDFs. Со само неколку клика веднаш праќајте цитати (quotes) на вашите купувачи со ваше сопствено писмо од компанијата или креирајте листа што може да се принта од вашата целосна ‘’флота’’ и веднаш креирајте Флаери! Одржувајте ја вашата целосна залиха користејќи ја Forklift и елиминирајте ја потребата за било каков дополнителен или скап софтвер. Ние ви нудиме лесна менаџмент алатка која може да биде интегрирана на вашата веб страна и управувана од секаде во светот преку интернет. Придружете ни се веднаш за да купувате и продавате и да бидете дел од овој онлајн пазарен лидер и искористите од нашата комплетна, рентабилна и професионални солуции! Дали сакате да дознаете повеќе? Тогаш Ве молиме контактирајте еден од нашите Членови на Тимот.

Our Packages

  Starter Business Premium Premium+
Contract period 12 12 12 12
Unlimited Search
View dealer prices
Listing as dealer
Complete dealer profile
Link/Mirroring to your homepage
Machinelist print and digital
Експорт на податоци
Video to advert
PDF to advert
Статистика
Images per advert 10 10 10 20
Резервни делови
Import interface (XML)
Users 1 3
Visibility        
Mirror offers to your website
Connection with manufacturer/importer
Intranet optional optional
Selling tools        
Search agent (radar) optional
QR-Code optional
Алатка за цитирање optional
Rental Offer tool optional optional
Package offer tool optional optional
Flyer-tool optional optional
Customized tools
Linking        
Further branches, locations (per loc.) optional optional
Interfaces to other portals optional optional