As of: 30.01.2023

Fronius

SelectivaPlus

Eurooppa

uusi
Modular FRONIUS Selectiva Plus 4120  6

Modular

2014 FRONIUS Selectiva Plus 4120

1.600 EUR
48 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
uusi
Modular FRONIUS Selectiva Plus 2065 E 24 V/ 65 A  6

Modular

2016 FRONIUS Selectiva Plus 2065 E 24 V/ 65 A

995 EUR
24 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Modular FRONIUS Selectiva Plus 8100 80 V/100 A  6

Modular

2013 FRONIUS Selectiva Plus 8100 80 V/100 A

1.950 EUR
80 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Modular FRONIUS Selectiva Plus 4120 D  3

Modular

2011 FRONIUS Selectiva Plus 4120 D

1.750 EUR
48 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Modular FRONIUS Selectiva Plus 48 V/100 A  5

Modular

2012 FRONIUS Selectiva Plus 48 V/100 A

1.850 EUR
48 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Modular FRONIUS Selectiva Plus 4100 D Option 48 V  4

Modular

2012 FRONIUS Selectiva Plus 4100 D Option 48 V

1.850 EUR
48 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Modular FRONIUS Selectiva Plus 2080 E  3

Modular

2013 FRONIUS Selectiva Plus 2080 E

895 EUR
24 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa
Modular FRONIUS Selectiva Plus 24 V/80 A  6

Modular

2013 FRONIUS Selectiva Plus 24 V/80 A

890 EUR
24 V

Nominal Voltage

0 A

Ladestrom

AC Voltage

 

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Saksa