deen
Diesel
Fabrikat Nr. Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Treibgas
Fabrikat Nr. Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Elektro
Fabrikat Nr. Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
HC (Hangcha)2981006 CPD35-AC4H High Performance3500 kg4700 mm 2015Bild
Lagertechnik
Fabrikat Nr. Typ Tragkraft Hubhöhe Bauj. Bild
Anbaugeräte
Fabrikat Bezeichnung Typ Tragkraft Bauj. ISO-Klasse Bild